Kojátky - Šardičky

Historie a současnostobce Kojátky a Šardičky.

Stabilní katastr k roku 1826

Stabilní katastr a jeho otisky jsou soubory údajů o veškerémpůdnímfondu v předlitavské částiRakouského císařství. Pořízen byl v první polovině 19. století za účelem získání dostatečně přesnéhoměřickéhopodkladu pro stanovovánípozemkové daně. Měl to být trvalý registr, a proto byl nazván „stabilní“. Z měřickéhooperátustabilního katastru byly odvozeny pozdějšíkatastrální mapyvčeských zemích.

Stabilní katastr Kojátky, Šardičky je doplněn seznamem gruntů se jmény tehdejších majitelů.

© Jiří Zeman 2012