Stabilní katastr k roku 1826

Stabilní katastr a jeho otisky jsou soubory údajů o veškerém půdním fondu v předlitavské části Rakouského císařství. Pořízen byl v první polovině 19. století za účelem získání dostatečně přesného měřického podkladu pro stanovování pozemkové daně. Měl to být trvalý registr, a proto byl nazván „stabilní“. Z měřického operátu stabilního katastru byly odvozeny pozdější katastrální mapy v českých zemích.

Stabilní katastr Kojátky ,  Šardičky  je doplněn seznamem gruntů se jmény tehdejších majitelů.

© Jiří Zeman 2012