Kojátky - Šardičky

Historie a současnostobce Kojátky a Šardičky.

Kulturní obhospodařovaná krajinaŠardičky- stabilní katastr 1826

Šardičky ve stabilním katastru 1826

Soupis osadníků a držitelů gruntů 1826

Nad obcí; pohled k severu

Kulturní krajina - pohled od severu

Současnost -letecký snímek

© Jiří Zeman 2012