Kojátky - Šardičky

Historie a současnostobce Kojátky a Šardičky.

Pečeť hospodářské správy v Kojátkách v rámci velkostatku Bohdalice ~ od r. 1840Pečeť a rozítko Kojátek a Šardiček

Historická pečeť Kojátek, doložená v listině o rektifikace pozemků v rámci Josefínského katastru;

Úřední razítko obce Šardičky od roku 1919 a platné až do roku 1942kdy došlo k administrativnímu sjednocení s Kojátkami a obecnízastupitelstvobylo zrušeno.

První strana listiny z 5.11.1787vymezující hranice mezi Kajátkami a Šardičkami

Podpisy úřadu a zástupců obou obcí (výřez); Václav Brablec purkmistr, Jakub Bielka rychtář, Barton Zeman, Josef Procháska

© Jiří Zeman 2012